Prisvärd kvalitet

Tjänsten kostar från 225 kr per timme efter RUT-avdrag. Vi vill vara prisvärda men inte billigast eftersom våra medarbetare som jobbar extra ska ha schyssta villkor. Vår erfarenhet är att det också avspeglas i kvalitet, långsiktighet och kundnöjdhet.

Ingår i tjänsten*

Jellpe

Hemtjänst

Äldreboende

Ingen behovsprövning
Person rekryterad för just dina behov
En och samma person varje gång
Möjlighet att själv styra innehåll
Tid för givande samtal
Få hjälp att besöka vänner/anhöriga
Teknikstöd (Facetime, Bank-ID m.m)
Spela kort, schack m.m
Stressfria promenader
Återkoppling till anhöriga efter varje besök
Enklare hushållsgöromål
Hjälp med mediciner etc.
Inkomstprövad avgift

*Tabellen är en översiktlig jämförelse och äldreomsorgen varierar. Självklart finns det aktörer inom hem- och äldreboendealternativen som sticker ut positivt.

Exempel per månad

Nedan är de tre vanligaste uppläggen men självklart anpassar vi omfattningen efter dina behov. Minimitid är två timmar per besök.

Varannan

980 kr per månad
245kr/h

Varannan vecka
Min 4 tim/månad
(pris efter RUT-avdrag)

Varje

1880 kr per månad
235kr/h

Varje vecka
Min 8 tim/månad
(pris efter RUT-avdrag)

Varje+

3600 kr per månad
225kr/h

2 besök per vecka eller mer
Min 16 tim/månad
(pris efter RUT-avdrag)

För vem?

Våra kunder vänder sig till oss av olika anledningar. En del har hemtjänst som inte riktigt räcker till, andra bor på äldreboende och vill ha 100% fokus en stund. Och vissa behöver varken hemtjänst eller äldreboende men vill ha en person som hjälper till med enklare praktiska saker och samtidigt ger ett socialt utbyte.

Vill du veta mer? Här hittar du våra kontaktuppgifter