Integritetspolicy för jellpe-se.com

Vi på JELLPE Service (organisationsnummer 551127) är angelägna om att skydda din integritet och behandla dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats jellpe-se.com.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss när du använder våra tjänster eller kommunicerar med oss. Det kan inkludera information såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, för att kommunicera med dig och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Vi kan även använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte, dock endast om du har gett ditt samtycke till det.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket uppgifterna samlades in, eller enligt kraven i tillämplig lagstiftning. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller olovlig behandling.

Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter, såsom leverantörer av tjänster och samarbetspartners, endast när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av dina personuppgifter. Du har även rätt att begära radering av dina uppgifter eller begränsning av behandlingen. Om du har lämnat ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte kan du när som helst återkalla samtycket.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på följande kontaktuppgifter:

Telefon: 086506957

Besöksadress: KUNGSHOLMSTORG 6 4 TR

Postadress: 112 21 Stockholm

Län: Stockholms län

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina frågor och lösa eventuella bekymmer du kan ha gällande integritetsfrågor.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar.